ویدیوها › برنامه ها 

برنامه ها

دوشنبه ، سه شنبه و جمعه های هر هفته بعد از خبر ساعت ۱۹:۰۰ می توانید بیننده برنامه تلویزیونی بورس به مدت ۲۰ دقیقه باشید
صنعت بیمه - قسمت 32

صنعت بیمه - قسمت 32


برنامه تلویزیونی "بورس" در سی و دومین قسمت، با حضور آقایان مصدق، معاون رئیس کل بیمه مرکزی و ضمیری، فعال صنعت بیمه به بررسی، تبیین و تحلیل صنعت "بیمه" در بازار سرمایه کشور می پردازد.

صنعت بیمه - قسمت 31

صنعت بیمه - قسمت 31


برنامه تلویزیونی "بورس" در سی و یکمین قسمت، با حضور آقایان مصدق، معاون رئیس کل بیمه مرکزی و ضمیری، فعال صنعت بیمه به بررسی، تبیین و تحلیل صنعت "بیمه" در بازار سرمایه کشور می پردازد.

صنعت لیزینگ - قسمت 30

صنعت لیزینگ - قسمت 30


برنامه تلویزیونی "بورس" در سی امین  قسمت، با حضور آقایان ابدالی، رئیس هیأت مدیره کانون شرکتهای لیزینگ ایران و حسن کلهر، نایب رئیس انجمن لیزینگ ایران در استودیو برنامه و مصاحبه با آقای تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی به بررسی، تبیین و تحلیل صنعت "لیزینگ" در بازار سرمایه کشور می پردازد.

صنعت لیزینگ - قسمت 29

صنعت لیزینگ - قسمت 29


برنامه تلویزیونی "بورس" در بیست و نهمین قسمت، به بررسی و تبیین و تحلیل صنعت لیزینگ می پردازد.
مزایای عمده‌ای همچون تسهیل در فرآیند اعطای تسهیلات، امکان تامین مالی صددرصدی، عدم نیاز به وثایق زیاد به علت عدم انتقال مالکیت دارایی، امکان تامین مالی بلندمدت، برخورداری از مشوق‌های مالیاتی و... از مهمترین مواردی است که تامین مالی به روش لیزینگ را در مقایسه با تامین مالی به شیوه اخذ تسهیلات از بانک‌ها، جذاب‌تر می‌کند.
 آقایان ابدالی، رئیس هیأت مدیره کانون شرکتهای لیزینگ ایران و حسن کلهر، نایب رئیس انجمن لیزینگ ایران در استودیو برنامه و مصاحبه با آقای بیاتین، مدیرعامل لیزینگ خودرو غدیر  مهمانان این برنامه هستند.

خدمات بندری - قسمت 28

خدمات بندری - قسمت 28


برنامه تلویزیونی "بورس" در بیست و هشتمین قسمت، به بررسی و تبیین صنعت خدمات بندری می پردازد. خدمات بندری یا پورت اپراتوری به عنوان نقطه تماس بخش بازرگانی کشور و جهان خارج از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. آقایان دکتر اسلامی، عضو هیات عامل، معاون امور بندری و مناطق ویژه و سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی و مهدی اعتصام، مدیرعامل شرکت تاید واتر خاورمیانه مهمانان این برنامه هستند

خدمات بندری - قسمت 27

خدمات بندری - قسمت 27


برنامه تلویزیونی "بورس" در بیست و هفتمین قسمت، به بررسی و تبیین صنعت خدمات بندری می پردازد. خدمات بندری یا پورت اپراتوری به عنوان نقطه تماس بخش بازرگانی کشور و جهان خارج از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. آقایان دکتر اسلامی، عضو هیات عامل، معاون امور بندری و مناطق ویژه و سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی و مهدی اعتصام، مدیرعامل شرکت تاید واتر خاورمیانه مهمانان این برنامه هستند که نظرات خود را در خصوص وضعیت و چشم انداز صنعت خدمات بندری در بازارسرمایه مطرح می کنند.
 

صنعت دارو - قسمت 26

صنعت دارو - قسمت 26


برنامه تلویزیونی "بورس" در بیست و ششمین قسمت، به بررسی جایگاه صنعت دارو می پردازد. آقایان دکتر کبریایی زاده، رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و دکتر پیرصالحی، معاون دارو سازمان غذا و دارو مهمانان این برنامه هستند که نظرات خود را در خصوص وضعیت و چشم انداز این صنعت مطرح می کنند.

صنعت دارو - قسمت 25

صنعت دارو - قسمت 25


برنامه تلویزیونی "بورس" در بیست و پنجمین قسمت، به بررسی جایگاه صنعت دارو می پردازد. آقایان دکتر کبریایی زاده، رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و دکتر پیرصالحی، معاون دارو سازمان غذا و دارو مهمانان این برنامه هستند که نظرات خود را در خصوص وضعیت و چشم انداز این صنعت مطرح می کنند.
 

صنعت دارو - قسمت 24

صنعت دارو - قسمت 24


برنامه تلویزیونی "بورس" در بیست و چهارمین قسمت، به بررسی جایگاه صنعت دارو می پردازد. آقایان دکتر کبریایی زاده، رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و دکتر پیرصالحی، معاون دارو سازمان غذا و دارو مهمانان این برنامه هستند که نظرات خود را در خصوص وضعیت و چشم انداز این صنعت مطرح می کنند.

صنعت سیمان - قسمت 23

صنعت سیمان - قسمت 23


برنامه تلویزیونی "بورس" در بیست و سومین قسمت، به بررسی جایگاه صنعت سیمان می پردازد. این برنامه با حضور فاطمیان مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت و شیخان دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان بر روی آنتن شبکه یک سیما رفت.

صنعت سیمان - قسمت 22

صنعت سیمان - قسمت 22


برنامه تلویزیونی "بورس" در بیست و دومین قسمت، به بررسی جایگاه صنعت سیمان می پردازد. این برنامه با حضور فاطمیان مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت و شیخان دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان بر روی آنتن شبکه یک سیما رفت.

صنعت سیمان - قسمت 21

صنعت سیمان - قسمت 21


برنامه تلویزیونی "بورس" در بیست و یکمین قسمت، به بررسی جایگاه صنعت سیمان می پردازد. این برنامه با حضور فاطمیان مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت و شیخان دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان بر روی آنتن شبکه یک سیما رفت.

فلزات اساسی - قسمت 20

فلزات اساسی - قسمت 20


برنامه تلویزیونی "بورس" در بیستمین قسمت، به بررسی چشم انداز فلزات اساسی با تاکید بر صنعت "مس" در بازار سرمایه می پردازد. این برنامه با حضور مرادعلی زاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس و دکتر الهی فرد، مدیرعامل کارگزاری سی ولکس بر روی آنتن شبکه یک سیما رفت.

فلزات اساسی - قسمت 19

فلزات اساسی - قسمت 19


برنامه تلویزیونی "بورس" در نوزدهمین قسمت، به بررسی چشم انداز فلزات اساسی با تاکید بر صنعت "مس" در بازار سرمایه می پردازد. این برنامه با حضور مرادعلی زاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس و دکتر الهی فرد، مدیرعامل کارگزاری سی ولکس بر روی آنتن شبکه یک سیما رفت.

فلزات اساسی - قسمت 18

فلزات اساسی - قسمت 18


برنامه تلویزیونی "بورس" در هجدهمین قسمت، به بررسی چشم انداز فلزات اساسی با تاکید بر صنعت "سرب و روی" در بازار سرمایه می پردازد. این برنامه با حضور دکتر خضری، عضو هیأت مدیره شرکت تولید روی بافق و مهندس جمیلی، مدیرعامل شرکت زرین معدن آسیا بر روی آنتن شبکه یک سیما رفت.

فلزات اساسی - قسمت 17

فلزات اساسی - قسمت 17


برنامه تلویزیونی "بورس" در هفدهمین قسمت، به بررسی چشم انداز فلزات اساسی با تاکید بر صنعت "سرب و روی" در بازار سرمایه می پردازد. این برنامه با حضور دکتر خضری، عضو هیأت مدیره شرکت تولید روی بافق و مهندس جمیلی، مدیرعامل شرکت زرین معدن آسیا بر روی آنتن شبکه یک سیما رفت.

فلزات اساسی - قسمت 16

فلزات اساسی - قسمت 16


برنامه تلویزیونی "بورس" در شانزدهمین قسمت، به بررسی چشم انداز فلزات اساسی با تاکید بر صنعت فولاد در بازار سرمایه می پردازد. این برنامه با حضور، علی اصغر پورمند، نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) و محمد جواد سلیمی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بر روی آنتن شبکه یک سیما رفت.

فلزات اساسی - قسمت 15

فلزات اساسی - قسمت 15


برنامه تلویزیونی "بورس" در پانزدهمین قسمت، به بررسی چشم انداز فلزات اساسی با تاکید بر صنعت فولاد در بازار سرمایه می پردازد. این برنامه با حضور، علی اصغر پورمند، نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) و محمد جواد سلیمی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بر روی آنتن شبکه یک سیما رفت.

فلزات اساسی - قسمت 14

فلزات اساسی - قسمت 14


برنامه تلویزیونی "بورس" در چهاردهمین قسمت، به بررسی چشم انداز فلزات اساسی با تاکید بر صنعت فولاد در بازار سرمایه می پردازد. این برنامه با حضور، علی اصغر پورمند، نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) و محمد جواد سلیمی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بر روی آنتن شبکه یک سیما رفت.

فلزات اساسی - قسمت 13

فلزات اساسی - قسمت 13


برنامه تلویزیونی "بورس" در سیزدهمین قسمت، و درادامه قسمت قبل، به بررسی جایگاه فلزات اساسی در بازار سرمایه می پردازد. این برنامه با حضور، دکتر مهدی کرباسیان، معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و دکتر اردشیر سعد محمدی مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان، بر روی آنتن شبکه یک سیما رفت.

فلزات اساسی - قسمت 12

فلزات اساسی - قسمت 12


برنامه تلویزیونی "بورس" در دوازدهمین قسمت، و درادامه قسمت قبل، به بررسی جایگاه فلزات اساسی در بازار سرمایه می پردازد. این برنامه با حضور، دکتر مهدی کرباسیان، معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و دکتر اردشیر سعد محمدی مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان، بر روی آنتن شبکه یک سیما فت.

فلزات اساسی - قسمت 11

فلزات اساسی - قسمت 11


برنامه تلویزیونی "بورس" در یازدهمین قسمت، به بررسی جایگاه فلزات اساسی در بازار سرمایه می پردازد. این برنامه با حضور، کتر مهدی کرباسیان معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و دکتر اردشیر سعد محمدی مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان ، روی آنتن شبکه یک سیما رفت.

صنعت خودرو - قسمت 10

صنعت خودرو - قسمت 10


برنامه تلویزیونی "بورس" در دهمین قسمت، و در ادامه برنامه روز ۲۵ خرداد به بررسی تعاملات بین المللی و چشم انداز صنعت خودرو می پردازد. این برنامه با حضور، مهندس شفیعی، معاون مهندسی شرکت سایپا و مهندس رمضانعلی پورمجیب، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین، روی آنتن شبکه یک سیما رفت.

صنعت خودرو - قسمت 9

صنعت خودرو - قسمت 9


برنامه تلویزیونی "بورس" در نهمین قسمت، و در ادامه قسمت قبل، بررسی تعاملات بین المللی و چشم انداز صنعت خودرو را در دستور کار خود قرار داد. این برنامه با حضور، مهندس شفیعی، معاون مهندسی شرکت سایپا و مهندس رمضانعلی پورمجیب، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین، روی آنتن شبکه یک سیما رفت.

صنعت خودرو - قسمت 8

صنعت خودرو - قسمت 8


برنامه تلویزیونی "بورس" در هشتمین قسمت، و در ادامه قسمت قبل، بررسی ساختار مالی صنعت خودرو را در دستور کار خود قرار داد. در این قسمت، محمدرضا سروش، مدیر عامل گروه بهمن و محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت مدیره قطعه سازان خودرو مشکلات و ساختار مالی صنایع خودروسازی را بررسی کردند.

صنعت خودرو - قسمت 7

صنعت خودرو - قسمت 7


برنامه تلویزیونی "بورس" در هفتمین قسمت، و در ادامه قسمت قبل، بررسی ساختار مالی صنعت خودرو را در دستور کار خود قرار داد. در این قسمت، بررسی و تحلیل ساختار مالی صنعت خودرو با حضور محمدرضا سروش، مدیر عامل گروه بهمن به همراه محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت مدیره قطعه سازان خودرو روی آنتن شبکه یک سیما رفت..

صنعت خودرو - قسمت 6

صنعت خودرو - قسمت 6


برنامه تلویزیونی "بورس" در ششمین قسمت، و در ادامه قسمت قبل، بررسی و تحلیل صنعت خودرو را در دستور کار خود قرار داد. در این قسمت، بررسی و تحلیل صنعت خودرو با حضور دکتر شیوا، رئیس شورای رقابت به همراه عسکری مارانی، مدیر عامل شرکت سرمایه¬گذاری ملی ایران روی آنتن شبکه یک سیما رفت.. بررسی قیمت گذاری صنعت خودرو و تاثیر آن بر سود آوری شرکتهای خودرویی از دیگر مباحث مطرح شده در این برنامه بود.

صنعت خودرو - قسمت 5

صنعت خودرو - قسمت 5


برنامه تلویزیونی "بورس" در پنجمین قسمت، بررسی و تحلیل صنعت خودرو را در دستور کار خود قرار داد. در این قسمت، دکتر شیوا، رئیس شورای رقابت به همراه عسگری مارانی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به موضوع قیمت گذاری صنعت خودرو و تاثیر آن بر سود آوری شرکت های خودرویی می پردازند. صنعت خودرو هم اکنون یکی از صنایع مورد توجه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار است که امشب به بحث و بررسی گذاشته می شود.

صادرات در صنعت پتروشیمی - قسمت 4

صادرات در صنعت پتروشیمی - قسمت 4


برنامه تلویزیونی "بورس" امروز با حضور آقایان شعری مقدم معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و غلامحسین نجابت فعال صنعت پتروشیمی با محوریت مزیت صادراتی صنعت پتروشیمی بعد از پخش خطبه های نماز جمعه تهران از شبکه یک سیما پخش می شود. خاطر نشان می شود، سه قسمت پیشین این برنامه به معرفی و تبیین مزیت های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی اختصاص داشته است

صادرات در صنعت پتروشیمی - قسمت 3

صادرات در صنعت پتروشیمی - قسمت 3


برنامه تلویزیونی "بورس" امروز با حضور آقایان شعری مقدم معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و غلامحسین نجابت فعال صنعت پتروشیمی با محوریت مزیت صادراتی صنعت پتروشیمی.

مزیت ها در صنعت پتروشیمی - قسمت 2

مزیت ها در صنعت پتروشیمی - قسمت 2


قسمت دوم برنامه تلویزیونی استودیو بورس با عنوان مزیت های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی جمعه اول خرداد ۹۴ با حضور ا حضور آقایان محمد حسن پیوندی، معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی پخش شد. در این برنامه مصاحبه مهمی از وزیر دادگستری در خصوص بورس پخش شد.۹۴/۳/۱

معرفی صنعت پتروشیمی - قسمت ۱

معرفی صنعت پتروشیمی - قسمت ۱


در این برنامه با حضور آقایان محمد حسن پیوندی، معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی، این صنعت بعنوان صنعتی که بیشترین سهم بازار سرمایه را به خود اختصاص داده تبیین خواهد شد.

عبدالله عبدی, عبدی, عبداله عبدی، برنامه بورس، اخبار بورس، شبکه بورس، بورس شبکه یک، بورس شبکه اول، گروه دانش و اقتصاد شبکه یک، شاخص بورس، کارگزاری بورس، کارگزاری، تامین سرمایه، مناظره، شبکه یک، تالار بورس، مصاحبه، گزارش، استودیو، دکتر عبدی, مجله خبری تحلیلی، بازار سرمایه، سمینار بورس, بورسی, برنامه اقتصادی, اقتصاد, بورس ایران, برنامه تلویزیونی بورس, بورس, اخبار بورس, شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس

asda