ویدیوها › آموزش 

آموزش

در هر برنامه بخش های آموزشی جهت اطلاع رسانی ابزار های مختلف بازار جهت سرمایه گذاری تولید و پخش می شود. شما می توانید ویدیوی کامل آن را در این بخش ببینید.
قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری- بخش آموزش

قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری- بخش آموزش


قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک - بخش آموزش- قسمت 4

صندوق سرمایه گذاری مشترک - بخش آموزش- قسمت 4


ادامه مبحث صندوق های سرمایه گذاری مشترک - قسمت 4

صندوق سرمایه گذاری مشترک -بخش آموزش- قسمت 3

صندوق سرمایه گذاری مشترک -بخش آموزش- قسمت 3


مزایای سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک- قسمت 3

صندوق سرمایه گذاری مشترک - بخش آموزش- قسمت 2

صندوق سرمایه گذاری مشترک - بخش آموزش- قسمت 2


صندوق های سرمایه گذاری مشترک چگونه اداره و نظارت می شوند؟

صندوق سرمایه گذاری مشترک - بخش آموزش- قسمت 1

صندوق سرمایه گذاری مشترک - بخش آموزش- قسمت 1


مفاهیم صندوق سرمایه گذاری مشترک - قسمت اول

روش های سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار- بخش آموزش

روش های سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار- بخش آموزش


آقای عیوضلو کارشناس برنامه بورس در این بخش به روش های سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادر اشاره کردند.

صندوق سرمایه گذاری مشترک - بخش آموزش

صندوق سرمایه گذاری مشترک - بخش آموزش


صندوق سرمایه گذاری مشترک

حضور در بازار اوراق بهادار- بخش آموزش

حضور در بازار اوراق بهادار- بخش آموزش


راه های حضور در بازار اوراق بهادار

سهام - بخش آموزش

سهام - بخش آموزش


در این بخش به وظایفی که مدیران شرکت های سرمایه گذاری در برابر سهامدارن باید انجام دهند اشاره می شود

ابزارهای سرمایه گذاری- بخش آموزش

ابزارهای سرمایه گذاری- بخش آموزش


ابزارهای سرمایه گذاری در بازار پول

پردازش اطلاعات مالی- بخش آموزش

پردازش اطلاعات مالی- بخش آموزش


پردازش اطلاعات مالی

شرکت های مشاوره سرمایه گذاری-بخش آموزش

شرکت های مشاوره سرمایه گذاری-بخش آموزش


شرکت های مشاوره سرمایه گذاری

شرکت های سبدگردان-بخش آموزش-قسمت 2

شرکت های سبدگردان-بخش آموزش-قسمت 2


ادامه مبحث شرکت های سبدگردان قسمت 2

شرکت های سبدگردان-بخش آموزش-قسمت 1

شرکت های سبدگردان-بخش آموزش-قسمت 1


شرکت های سبد گردان قسمت 1

نهادهای مالی- قسمت دوم

نهادهای مالی- قسمت دوم


آقای حسینی مقدم کارشناس برنامه تلویزیونی بورس در این قسمت به ادامه مباحث نهادهای مالی و نقش شرکت های کارگذاری در بازار سرمایه پرداختند.

نهاد های مالی- قسمت اول

نهاد های مالی- قسمت اول


در این بخش آقای حسینی مقدم کارشناس برنامه بورس به مباحث مربوط به نهادهای مالی و خدماتی که این نهادها برای سرمایه گذاران دارند، اشاره کردند.

مزایای بورس- بخش آموزش- قسمت 4

مزایای بورس- بخش آموزش- قسمت 4


ادامه مبحث مزایای بورس برای سرمایه گذاری قسمت چهارم

مزایای بورس- بخش آموزش- قسمت 3

مزایای بورس- بخش آموزش- قسمت 3


ادامه مبحث مزایای بورس برای سرمایه گذاری قسمت سوم

مزایای بورس- بخش آموزش- قسمت 2

مزایای بورس- بخش آموزش- قسمت 2


ادامه مبحث مزایای بورس برای سرمایه گذاری

مزایای بورس- بخش آموزش- قسمت 1

مزایای بورس- بخش آموزش- قسمت 1


مزایای بورس برای سرمایه گذاری قسمت اول

شرایط پذیرش سهام- بخش آموزش

شرایط پذیرش سهام- بخش آموزش


شرایط پذیرش سهام در تابلوهای فرابورس ایران

بازار سرمایه ایران-بخش آموزش

بازار سرمایه ایران-بخش آموزش


بورس های مختلف در بازار سرمایه ایران

تعریف شاخص-بخش آموزش

تعریف شاخص-بخش آموزش


تعریف شاخص در بورس

تعریف کارکرد بورس- بخش آموزش

تعریف کارکرد بورس- بخش آموزش


بورس چگونه کار می کند؟

مزایای بورس برای اقتصاد-بخش آموزش-قسمت 2

مزایای بورس برای اقتصاد-بخش آموزش-قسمت 2


ادامه مبحث مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه اقتصاد کلان

مزایای بورس برای اقتصاد-بخش آموزش- قسمت1

مزایای بورس برای اقتصاد-بخش آموزش- قسمت1


مزایا بورس اوراق بهادار از دیدگاه اقتصاد کلان

زمینه توسعه بازار سرمایه-بخش آموزش

زمینه توسعه بازار سرمایه-بخش آموزش


در حال حاضر  بستر معاملات الکترونیکی در بازار ایران ایجاد شده است.

بازار مالی در ایران-بخش آموزش

بازار مالی در ایران-بخش آموزش


ساختار قبلی بازار مالی در ایران

نظام اقتصادی- بخش دوم

نظام اقتصادی- بخش دوم


بخش های مالی در نظام اقتصادی

نظام اقتصادی- بخش اول

نظام اقتصادی- بخش اول


تعریف مفهوم عام بازار اوراق بهادار

عبدالله عبدی, عبدی, عبداله عبدی، برنامه بورس، اخبار بورس، شبکه بورس، بورس شبکه یک، بورس شبکه اول، گروه دانش و اقتصاد شبکه یک، شاخص بورس، کارگزاری بورس، کارگزاری، تامین سرمایه، مناظره، شبکه یک، تالار بورس، مصاحبه، گزارش، استودیو، دکتر عبدی, مجله خبری تحلیلی، بازار سرمایه، سمینار بورس, بورسی, برنامه اقتصادی, اقتصاد, بورس ایران, برنامه تلویزیونی بورس, بورس, اخبار بورس, شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس

asda