بازارهای منطقه خدمات بندری ایرانی خواهند داشت
بازارهای منطقه خدمات بندری ایرانی خواهند داشت
معاون سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه بورس مطرح کرد:
۱۳۹۴/۰۵/۱۰


بازارهای منطقه خدمات بندری ایرانی خواهند داشت

بازارهای منطقه خدمات بندری ایرانی خواهند داشت

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص سرمایه گذاری های سودآور در بخش خدمات بندری در برنامه تلویزیونی بورس گفت: سرمایه گذاری در این خصوص در حوزه کالا بسیار گسترده می باشد که در سال های اخیر کالاهای نفتی و غیر نفتی اتفاق افتاده ، در حال حاضر در شمال و جنوب کشور بیش از 200میلیون تن ظرفیت در سال وجود دارد که تقریباً 25 میلیون تن و بیش از 170 میلیون تن در جنوب در 2 حوزه مشخص نفتی و غیرنفتی انجام می شود. طبیعتاً حوزه به سوخت و جابجایی آن در همه بنادر خصوصاً استان هرمزگان توجه ویژه شده است و اخیراً سرمایه گذاری های جالب توجهی خصوصاً بندر شهید رجایی رخ داده است.

آقای اسلامی نوید حضور در بازار منطقه ای را با همکاری دولت و بخش خصوصی دادند و خاطر نشان کرد که امیدوارم  بتوانیم در حدی که استحقاق آن را در منطقه داریم عمل کنیم با توجه به اینکه در سال های اخیر سرمایه گذاری های خوبی در این حوزه اتفاق افتاده است ، حضور در بازارهای بین المللی و منطقه ای به عنوان اهداف بعدی در این حوزه است.

 


بازگشت به  اخبار