تعیین سقف سود لیزینگ ها مانعی برای سودآوری
تعیین سقف سود لیزینگ ها مانعی برای سودآوری
نایب رئیس انجمن لیزینگ ایران در برنامه بورس:
۱۳۹۴/۰۵/۱۴


تعیین سقف سود لیزینگ ها مانعی برای سودآوری

تعیین سقف سود لیزینگ ها مانعی برای سودآوری

آقای کلهر از فعالین صنعت لیزینگ و نایب رئیس انجمن لیزینگ ایران  تعیین سود مشخص از سوی بانک مرکزی را تایید کردند و گفتند که بانک مرکزی درمورد تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات لیزینگ هم نرخ های دستوری تعیین کرده و شورای پول و اعتبار نیز این نرخ ها را مصوب و ما نیز تابع این مصوبات عمل می کنیم.

تفاوت فاحشی که ما با بانک ها در این زمینه داریم این است که آنها از عقود مشارکتی هم می توانند استفاده کنند ولی لیزینگی ها بدلیل اینکه از عقود مبادله ای استفاده می کنند؛ دو تا عقد فروش اقساطی و اجاره ای به شرط تملیک است مکلف اند از عقود مبادله ای که نرخ مقطوع دارد، استفاده کنند


بازگشت به  اخبار